For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride
Select All
  • Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
    807K 3K 31

    Giới thiệu: Một người một kiếm, ngạo thế Cửu Trọng Thiên! Hảo nam nhi phải đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ cổ kim, khí thế như trời biển! Khi ta giận thì càn khôn run sợ, khi ta cười khắp chốn mừng vui! Ta cuồng, phong vân biến sắc! Ta ngạo, vĩnh thế chí tôn! Liếc phong lôi chấn, giận thương hải hàn; một tay phá thương...

    Completed