Select All
  • Xách ba lô lên và Đi - Huyền Chíp
    42.1K 289 2

    Thông tin tác giả: - Tác giả: Huyền Chip - Sinh ngày: 19/9/1990 - Mười bảy tuổi, HuyềnChip tổ chức chiến dịch Free Hugs lớn nhất Việt Nam. - Mười chín tuổi, cô trởthành điều phối viên tại Việt Nam của chiến dịch SEAChange 2009. - Hai mươi tuổi, HuyềnChip bỏ công việc trong mơ đang có ở Malaysia để theo đuổi khát vọng...