Select All
  • Đạo Tình - Chu Ngọc(Hoàn)
    7.2K 82 21

    Nàng là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mươi mốt. Nàng là nữ hoàng đua xe trong thế giới bóng đêm. Nàng là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. Hắn là ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo. Hắn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên đời này lại có người dám động đến tài...

    Completed