Select All
  • Nasıl Cadı Olunur ?
    4.7K 264 9

    Tracey kızını korumak için herşeyini feda edebilirdi. Sevdiği adam ölmüştü. Sevdiklerini kaybetmenin acısını çok iyi biliyordu. Bu yüzden Lissandra'yı kaybetmeye hiç niyeti yoktu. Onu daha bebeklikten, büyük annesi Daffodil'in yanına yolladı. Onu korumak için her türlü tedbiri aldı. Ölüm bir gün kapısını çaldığında, h...

  • Kolej Züppesi / Raflarda!
    11.5M 414K 75

    Hayat iki kirpik arasında acılı bir mesafe. Bazıları bu yolun sonunda çeker acıyı, bazıları doğarken, bazıları hiç çekmez, bazıları onunla yaşar... Eylül kurtulamadı vedanın olduğu bir dünyada acılı sonlardan. Korkusuz yürür bazıları bu yollarda; koşulsuz, şartsız. Yağız koştu her kötü sonun peşinden onu da içindeki f...