Select All
  • 12 chòm sao và Ma thuật thiên thần
    37.5K 1K 27

    Đại diện của 12 chòm sao. 12 đôi cánh cùng những quyền năng ma thuật, tình bạn, hận thù, tình anh em được vẽ nên bằng phép màu của ma thuật.

  • Trường học Siêu Quậy
    189K 2.1K 13

    Câu chuyện kể về một nhóm siêu quậy ở lớp 11A1 tại trường học Hoàng Kim. Nhóm gồm có 4 thành viên, được thành lập từ Nhi ~ 1 siêu quậy nổi tiếng nhất ở trường, quậy đến nổi cả gia đình và nhà trường không thể nào mà kiểm soát nổi nhưng thành tích học tập vẫn cao ngút trời...