Select All
  • Operation: Break the Casanova's Heart (Editing)
    29.7M 257K 26

    Operation Break the Casanova's Heart 10 Steps to Success: Step 1. Make him notice you. Step 2. Differentiate yourself from other girls. Step 3. Get an invite to a date. Step 4. Make said date memorable. Step 5. Make him take you seriously. Step 6. Ensure that he's dating you exclusively. Step 7. S...

  • I don't wan't to Fall In Love with Him
    96 9 10

    I don't wan't to Fall In Love with him pero na fall na pala ako sakanya ayaw ko lang aminin sa sarili ko. Reason kung bakit ayaw ko ma fall sakanya kasi ayaw kong dumugin ng mga fans niya,imbis na siya ang dumugin baka ako pa.Merong kaya siyang fans club,parang artista lang eh no. Pero ang mga sinabi ko sa una wala na...