Select All
  • cô bé mạnh mẽ
    46 0 1

    truyện :CÔ BÉ MẠNH MẼ các nhân vật đọc zồi sẽ pít hihi! thể loại: hài ,học đường Tóm tắt : Nó( PHỤNG THIÊN DI) 1 cô bé rất đổi bình thường [ duy chỉ có điều ko bình thường là nó có khả năng tạo ra lửa .nước và di chuyển đồ vật]. Bỗng chỉ wa 1 đêm chở thành con của 1 gđ giàu có .Nó có anh hai, 1 cô em gái cùng cha khá...