Select All
  • Kakashi Hiden (Translate)
    29.1K 218 9

    Author: Akira Higashiyama Nội dung: xoay quanh nhân vật Kakashi Hatake. Anh là một người luôn có trong lòng những nỗi niềm u uất, mặc dù đang giữ vị trí mới như là một Hokage Đệ lục quyền lực. Trong khi đó, một sự cố đã xảy ra trong nền hòa bình và trật tự ninja thế giới mới. [Cảm ơn bạn Hiệp Quách đã giúp đỡ mình rất...