Select All
  • [Longfic] Wang Jackson, đồ đáng ghét! - JackJi
    15.9K 511 11

    "Người đó là ai ấy à? Đó là kẻ xấu xa, đáng ghét, ích kỷ, vô tình, là cái đồ ngốc nghếch, si tình đến phát bực, là kẻ dở hơi , tính cách sáng nắng chiều mưa,... Nhưng mà, đó cũng là người mà tôi muốn hỏi: "Cái đồ đáng ghét, cả đời này, cậu có nguyện bên tớ không?"