Select All
  • AYNI YILDIZIN ALTINDA REPLİKLERİ
    116K 3.2K 23

    Aynı yıldızın altında replikleri ve fotorafları için bir kitap yazmaya karar verdim. Augustus Waters ve Hazel Grace Lancaster replikleri :)