Select All
  • UNDEAD: Zombie Apocalypse | ✔ (#Wattys2018)
    551K 11.4K 85

    Dr. Flitchwick. Siya ang dahilan ng pagkalat ng sakit sa buong mundo. Isang sakit na nagiging gutom na gutom mga tao, gutom sa mga laman loob ng tao. Isang kakaibang sakit na hindi mo maiiwasang dumapo sa iyo. Ako si Max, 19 taong gulang. Naisilang sa mundong ito upang pangunahan ang isang misyon. Ang pumatay ng zombi...

    Completed