Select All
 • Third Eye IV: ERENEYA (Pag ibig Hanggang Wakas)
  87K 4.9K 38

  Highest rank #7 in Paranormal. Binuhay ng mga Orsia si Ereneya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang sariling buhay. Ngunit ang pagbabalik sa buhay ni Ereneya ay may kaakibat na kaparusahan. Her memory was lost at mananatili siya sa pangangalaga ni Res at ng mga kaibigan nito. Makakaya kaya ni Ereneya ang mamuhay s...

  Completed  
 • Gad Must Be Crazy
  95.6K 3.6K 5

 • [Book 2] Warning: Bawal Pa-fall (ON HOLD)
  5.3M 203K 39

  "Hindi ako pa-fall at patutunayan ko 'yan sa'yo!" - Misty Kirsten Lee Book 2 of Warning: Bawal Ma-fall Will officially start on June 12, 2016

 • [Book 1] Warning: Bawal Ma-fall
  10.8M 376K 56

  AIWG Sidestory featuring Misty Kirsten Lee (Kurt's younger sister) and France Zion Madrigal (Wayne's younger brother/sister) "Ma-fa-fall na nga lang ako, sa bading pa!" - Misty

  Completed  
 • WMAMTG II: BloodXblooD
  333K 10K 14

  Book 2 of When Miss Assassin Meets the Gangsters.

 • Favorite Addiction
  237K 5.1K 2

  He's Addicted to her. Would he risk everything to have her? Human calls it incest, Vixon called it Addiction. He knew that he is addicted to GK, his half-sister. He knew its more than lust, more than bloodlust and more than family ties. He knew ... Only he who knew. The night that Vixon found out that GK will be wed t...

  Mature
 • Worth The Chase
  396K 9.7K 33

  Montgomery Series 3 (COMPLETED) "You are the only risk I am willing to chase because I know you'll be worth it." Isang perpektong lalaki ang tingin ng marami kay Isaiah Montgomery. A rich guy, a singer and pianist, handsome man. The 'boy next door' kind of guy. Pero ang hindi alam ng iba ay meron ding mg...

  Completed  
 • D7G: Taming the Vicious Devil
  12.3K 333 8

  After Rude,the Vicious Devil of the Devilicious 7 Gangster didn't end her life, Danica decided to become an Asssassin, again. She leave her friends, the Angels and the Devils after betraying them,especially Kaede and live in Cebu for a new life. After a year of being an assassin, she got another big target. And guess...