Select All
  • Sợi dây thứ 7
    461K 3.9K 26

    Cô - sợi dây thứ 7 trong tổ chức. Anh - chàng trai đạo mạo khí chất từng cứu cô. Anh đẹp trai, tài giỏi. Còn cô thông minh, lanh lợi Anh và cô- là hai đám mây từ hai phương trời khác nhau, nhờ gió thổi mà vô tình va chạm, rồi kết lại thành mây lớn không chia rời...