Select All
  • Tuyển Tập Sidney Sheldon - (Full)
    168K 587 20

    Tuyển tập Sidney Sheldon - nhà văn Mỹ giành được nhiều giải thưởng trong cả 3 lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình và là tác giả của nhiều tiểu thuyết ăn khách bậc nhất. "Tôi cố gắng sáng tác những cuốn sách... mà độc giả khi đọc đến cuối một chương sách, họ lại phải tiếp tục đọc thêm một chương nữa. Đó là k...

    Completed