Select All
  • METROPOL
    4.4K 209 13

    Küçük bir kız çocuğuyken elinden her şeyi alınan Sıla Bilgen, intikam yoluna çıkar ve ismini bile değiştirerek Şebnem Azade olur. Artık yapması gereken, yıllarını verdiği bu yolda düşmanlarını birer birer devirmektir. Mükemmel planını devreye sokarken hesaba katmadığı tek bir şey vardır. Sıla'nın kaybedecek hiçbir ş...