Select All
  • Dahil sa Cheese Burger
    15.3K 290 21

    Ang nobelang ito ay tungkol sa buhay ng isang estudyanteng nangahas na umibig at masawi, gumalang sa magulang at magtakwil ng magulang dahil sa pagkakamali, magmahal ng tropa at isuka ng tropa, magmahal ng punong mangga at iyakan ang naputol na punong mangga, magpalibre ng fishbol at utuin ang magfi - fishbol, magprom...