Select All
  • Dancers ||Minsung||
    37 8 2

    Dans egitmeni Minho'yu etkilemek isteyen Jisung, Minho'nun en yakin arkadasi Hyunjin'e ulaşır. Hyunjin'den zorla Minho'nun numarasını alan Jisung Minho'ya yazar. !!!!!!!Bu kitapta yazım yanlışları dikkate alınmamıştır!!!!!!!