• Reyna ng Kamalasan .ƒĢ. (Published)
    • forgottenglimmer
    • 79 parts
    32.5M 384K

    Siya si Zylie. Hindi siya clumsy, galit lang siguro sa kanya ang sahig, bully lang talaga ang mga mesa’t upuan. At yung mga pader? Humaharang lang talaga sila...

    Completed