• Reyna ng Kamalasan .ƒĢ. (Published)
    • forgottenglimmer
    • 79 parts
    32M 372K

    Siya si Zylie. Hindi siya clumsy, galit lang siguro sa kanya ang sahig, bully lang talaga ang mga mesa’t upuan. At yung mga pader? Humaharang lang talaga sila...

    Completed