Select All
  • limerence
    462K 48.3K 36

    Gücün hüküm sürdüğü bu dünyada duyguya yer yoktur. İşin içine duyguyu katarsan; elin kolun bağlanır, mantığın sessizliğe gömülür ve asla kazanamazsın. Duygu, bilinçaltının insana karşı oynadığı en büyük oyundur ve bu oyuna sadece aptallar kanar. Eğer sen, duyguya önem veriyorsan hemen buradan çıkabilirsin çünkü benim...

    Completed   Mature