• My Royal Fiancé ♔---Ch. 6
    5.1K 101

    Paano kung isang araw, nalaman mo na lang na ikaw ang crown princess ng bansa? At Fiancé mo ang ubod ng gwapo, hot, pinag-aagawan, at masungit na crown prince...