• My Royal Fiancé ♔---Ch. 6
    • BeybiBlooAys
    • 6 parts
    • Updated 3 years ago
    4.8K 94

    Paano kung isang araw, nalaman mo na lang na ikaw ang crown princess ng bansa? At Fiancé mo ang ubod ng gwapo, hot, pinag-aagawan, at masungit na crown prince...