Select All
  • Strongylodon Macrobotrys
    138 58 17

    Si Stephanie Myles ang babaeng nakaranas ng labinlimang relasyon, ngunit iniwan siya sa parehong dahilan - she always change herself according to the man's preference. Kung gusto ng lalaki ng babaeng malandi, babaguhin niya ang sarili para maging ganoon. Magustuhan lang siya. All her exes told her she was not being tr...