Select All
  • The Sadistic boyish (SEASON ONE ON-GOING)
    12.5K 2.4K 36

    EMERY ang nag iisang babae sa kanilang limang magkakapatid. SADISTA, MASUNGIT, ayaw makipag kaibigan sa babae, Seryoso, BOYISH. Sa iisang school Makakasalamuha niya ang iba't ibang ugali ng estudyante. Like Childish, masungit, suplado, mataray, maginoo. Isa na rin ang kilalang KENDRICK ESPACIO ang MASUNGIT, SUPLADO...