Tất tần tật về One Piece

By HANANUL

17.5K 398 55

Bạn muốn biết gì về One Piece? Bạn có thể đọc ở đây. Mình chỉ đăng những thông tin liên quan đến chính truyện... More

Trái ác quỷ
Sinh nhật của các nhân vật
Băng Mũ Rơm
Băng Mũ Rơm( Ảnh)
Băng Mũ Rơm 1: Luffy
Luffy( Ảnh)
Băng Mũ Rơm 2: Zoro
Zoro( Ảnh)
Băng Mũ Rơm 3: Nami
Nhân vật yêu thích
Kỉ niệm 20 năm
Băng Mũ Rơm 4: Usopp
Usopp( Ảnh)

Nami( Ảnh)

448 22 2
By HANANUL

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. Luffy và Nami: Nhiều bạn thích cặp này nhỉ?


* Mình đang suy nghĩ xem sau khi làm hết về Băng Mũ Rơm thì sẽ làm tiếp về cái gì? Có bạn nào có ý tưởng gì không? Mình sẽ xem xét và đi tìm thông tin. Mình sẽ biết ơn lắm nếu bạn nào cho mình ý tưởng!!!

Continue Reading

You'll Also Like

145K 2.4K 34
Thể loại: cao H ; từ ngữ thô tục; có hình 🔞 (Lần đầu tui viết series H nên có gì sai sót mong các bà góp ý nho❤)
66.5K 12.8K 174
[ Fanfic Tokyo Revengers ] [ AllTakemichi ] Marigolds Author: Hynorieos Lưu ý: Fanfic này không có sự xuất hiện của couple SanTake hay HaiTake. Nhân...
67.1K 4K 64
Nếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Kim Taehyung siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây... Kim Taehyung cục súc với tôi là vì lo lắng c...
44.9K 3.7K 15
Ngược ngọt xen nhau... ... Bắt đầu: 19.10.2022 Kết thúc: 06.11.2022 ... Truyện gốc: Xinh Yêu Của Kim TaeHyung Tác giả: _jarily_ Chuyển ver đã có s...