Lịch sử Bộ Quốc phòng Việt Nam

1.7K 2 0

* Theo Sắc lệnh số 34 NV của Chủ tịch Chính phủ ký ngày 25 tháng 3 năm 1946 về tổ chức Bộ Quốc phòng thì Bộ Quốc phòng có Văn phòng và 10 cục chuyên môn:

1. Chế tạo quân nhu Cục. Cục trưởng: Vũ Anh.

2. Chế tạo quân giới Cục (được thành lập sau này).

3. Chính trị Cục. Cục trưởng: Hoàng Đạo Thúy.

4. Tình báo Cục (được thành lập sau này)

5. Quân chính Cục. Cục trưởng: Phan Tử Lăng.

6. Quân huấn Cục. Cục trưởng: Phan Văn Phác.

7. Công chính giao thông Cục. Cục trưởng: Nguyễn Văn Tính.

8. Quân pháp Cục. Cục trưởng: Lê Văn Chất.

9. Quân nhu Cục. Cục trưởng: Vũ Anh.

10. Quân y Cục (được thành lập ngày 16 tháng 4 năm 1946). Cục trưởng: Vũ Văn Cẩn.

* 6 tháng 5 năm 1946: thành lập Cục Tổ chức, theo Sắc lệnh số 60/SL. Cục trưởng: Nguyễn Trọng Vĩnh

* 4 tháng 2 năm 1947: thành lập Cục Quân giới (nay phát triển thành Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quân sự, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam). Cục trưởng: Trần Đại Nghĩa

* 20 tháng 3 năm 1947: thành lập Cục Tình báo

* 25 tháng 1 năm 1948: thành lập Cục Tổng Thanh tra. Tổng Thanh tra: Lê Thiết Hùng

* Tháng 5 năm 1949: thành lập Cục Pháo binh

* 18 tháng 6 năm 1949: thành lập Cục Vận tải

* 11 tháng 7 năm 1950: thành lập Tổng cục Chính trị và Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần); quy định Bộ Tổng Tư lệnh gồm Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp, Đoàn Thanh tra và Văn phòng.

* 4 tháng 3 năm 1951: thành lập Cục Quân lực thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Cục trưởng: Phan Phúc Tường.

* 28 tháng 10 năm 1966; Thành lập Phân hiệu II Đại học Bách khoa, năm 1968 chuyển thành trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, tiền thân của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* 10 tháng 9 năm 1974: thành lập Tổng cục Kỹ thuật

* 5 tháng 4 năm 1976: thành lập Tổng cục Xây dựng Kinh tế (Nghị định 59/CP). Các Chủ nhiệm Tổng cục: Đồng Sĩ Nguyên (1976-1977), Hoàng Thế Thiện (1977-1980),..., Trần Sâm (1982-1986). Đến ngày 7 tháng 11 năm 1985 chuyển thành Tổng cục Kinh tế (nay là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

* 24 tháng 12 năm 1998: thành lập Cục Kinh tế và Cục Kế hoạch và Đầu tư.

Lịch sử Bộ Quốc phòng Việt NamĐọc truyện này MIỄN PHÍ!