Chapter 2: The Ouija Board

88 71 24
                       


***Mia***

8 months later...

"Daks or Juts?"

"Juts! Para virgin pa rin ako after naming mag-sex!" Walang preno na sagot ni Lucy. Malakas na nagtawanan ang lahat. Kasalukuyan silang nasa mansyon ng pamilyang Chandler. Nasa Singapore kasi ang mga magulang ni Lucy dahil may inaasikaso daw ang mga ito about sa business at sa Monday pa ang mga ito uuwi. Kaya naman napagtripan nilang tumambay doon.

Sabado. Walang pasok. Kaya heto nagba-bonding with friends. "Ikaw, Mia? Daks or Juts?" Nginisihan niya si Jovel. "Daks. Para masakit 'pag hinampas ko sa mukha mo." Napa-'OW'ang lahat. Tanging ang kanilang mga boses at halakhak lamang ang umaalingangaw sa buong mansyon ng gabing iyon.

Simula nang makuha nila ang proweba na aakyat na sila sa ibabaw ng stage next week para kunin ang kanilang mga diploma na nagpapakita ng katibayan na nakapagtapos na sila ng secondarya ay halos ayaw na nilang humiwalay pa sa isa't-isa. Lalo na't sa ibang bansa na mag-aaral sina Jovel, Owen, at Lexy. Ay sinusulit talaga nila ang mga araw na magkasama sila ngayon dahil pagkatapos ng graduation ay magkakahiwa-hiwalay na silang lahat.

"Ay, siyanga pala, guys! May ipapakita ako sa inyo and I swear magugustuhan niyo ito. Pero wait lang, ha? Kukunin ko lang sa kwarto ko," tumayo ito at mabilis na umalis. Nagkatinginan silang lahat. Nacu-curious kung ano ang ipapakita sa kanila ng dalaga. Pagkalipas ng ilang sandali...

"I'm here naaaa!" Malakas na wika ni Lucy. Pababa na ito ng hagdan habang minomodelo ang hawak na...Ouija Board?

Napaangat ang isang kilay ni Mia nang makita ang bagay na iyon. "Wait, sa'n mo nakuha'yan? Alam mo bang lahat na naglalaro niyan ay namamatay?" aniya. Alam niya kasi ang bagay na iyon. At kung gaano iyon kadelikado. Mahilig kasi siya magbasa ng mga misteryosong bagay at nakakatakot. Mahilig rin siyang manood ng mga horror movies.

"Ito? Nakita ko lang ito sa basement. At saka ano ka ba? Hindi 'yon totoo, 'no? Sa mga movies lang iyon nangyayari. At kung talagang totoo nga 'yang mga pinagsasabi mo, eh 'di sana kahapon pa ako namatay kasi nilaro ko ito mag-isa lang noong nakaraang araw." wika nito. Sumang-ayon naman si Lexy.

"Oh, ano? Laro tayo?"

"Geh, sali ako!" Biglang tumayo si Althea at nag-indian sit sa malamig na marmol.

"Timing ang laro natin. Gabi at bilog ang buwan. Masaya 'to!" si Nash.

"Oo nga." Umupo na rin sina Nash at Lexy sa tabi nina Lucy at Althea.

"Uy, game rin ako!"

"Me too."

"Me three." At sabay na umalis sina Jovel, Owen, at Arrick sa kanilang kinauupuan at sumali sa grupo.

Lahat ay napatingin kay Mia nang hindi man lang gumalaw ang dalaga sa kanyang pwesto. "Oh, ano'ng tingin-tingin niyo d'yan?" tanong niya. Dinampot niya ang isang piraso ng pizza at ipinakita sa mga ito."Gusto niyo? Luh, asa kayo." Itinirik pa niya ang mga mata.

"Geez. 'Lika na, bes. Gabi na, oh," yaya sa kanya ni Lexy.

"Kaya nga uuwi na ako."

"Ano ka ba, Mia. Masaya 'to." singit ni Lucy.

"Sorry pero ayoko talaga. Kayo na lang. Uuwi na lang ako. Baka mamaya demonyo pa ang natawag natin, naku patay pa tayo," aniya. Sinukbit niya ang kanyang shoulder bag at tumalikod na. Pero may isang malamig na bagay ang biglang humawak sa kanyang kanang paa at mabilis siyang hinila sa kung saan. Napapikit siya at napasigaw ng malakas. Pero natigilan siya nang bigla na lamang sumabog ang malakas na tawanan ng kanyang mga kaibigan. Inimulat niya ang mga mata. Nakita niya si Nash na nakangisi na nasa paanan niya. Hawak nito ang isang paa niya at-wait! Ibig sabihin...Geez! Binato niya ito ng masamang tingin. "Hayop ka! Papatayin kitang demonyo ka." galit na sigaw niya. Umuusok ang ilong niya sa galit na nilapitan niya ito at pinaulanan ng suntok.

EvilnessWhere stories live. Discover now