معرفی (۱)

12.4K 1.3K 201
                  

قبل از معرفی یک چند تا نکته بگم

۱_ خب تو این فیک ما آلفا ، امگا و بتا داریم

۲_ اینجا آلفا ها بیشتر مرد هستن ولی الفای زن هم داریم

۳_ اینجا امگا ها همه زن هستن ولی ما همیشه استثنا داریم مگه نه ؟ 😉

۴_ بتا ها هم مرد هستن هم زن

۵_ خب اینجا امگا ها نمی تونن جفت خودشون رو پیدا کنن ، یعنی فقط بتا ها و آلفا ها توانایی تشخیص جفت خودشون رو دارن

۶_ خب گفتم که امگا ها تقریبا همه ماده هستن ولی یه چند تا استثنا که نر هستن ، امگا بودن خودشون رو مخفی می کنن تا ازشون سو استفاده نشه

۷_ اگر یک بچه از پدر مادر یک شکل به دنیا بیاد به اون میگن خالص مثلا اگه یک آلفا با آلفا بچه به دنیا بیارن به اون بچه می گن آلفای خالص ، و البته اون آلفا قدرت زیادی نسبت به بقیه ی آلفا ها داره

۸_ و در آخر زندگی این سه دسته گروه مثل زندگی معمولی هست با فرقه اینکه ما دارای جفت ها و امگا و ... هستیم ولی مثلا شغل ها و خونه ها همون زندگی معمولی هست

خب بریم معرفی

خب بریم معرفی

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

جئون جونگکوک امگا۱۹ ساله یک برادر به اسم جین داره شدیداً شیطون و لجبازه خیلی خوشگذرون هست و فقط دنبال زمانی هست که پدرش خونه نباشه ، اون وقت باید از بار ها جمش کنی البته بچه ، بچه ی پاکی هستااا فقط زیادی مست می کنه 😐 یو نو ؟ خب اعتقاد به اینکه ام...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

جئون جونگکوک
امگا
۱۹ ساله
یک برادر به اسم جین داره
شدیداً شیطون و لجبازه
خیلی خوشگذرون هست و فقط دنبال زمانی هست که پدرش خونه نباشه ، اون وقت باید از بار ها جمش کنی
البته بچه ، بچه ی پاکی هستااا فقط زیادی مست می کنه 😐 یو نو ؟
خب اعتقاد به اینکه امگا ها ضعیف هستن و فقط باید به آلفا ها گوش بدن نداره و این یک ویژگی هست که اونو لجباز می کنه
بر عکس بقیه ی امگا ها که عاشق بچه ها هستن از بچه ها ترس خاصی داره و اصلا به این فکر نمی کنه که یک روز بچه دار میشه 🙂
هیچ علاقه ای به پیدا کردن جفت خودش نداره و میگه اگه جفتم رو پیدا کنم فرار می کنم 😎
به خاطر اینکه زیاد مست می کنه و می‌ره پارتی باباش حسابی تنبیهش می کنه
الان فکر نکنید باباش بد جنسه ها نه خیلی هم پایه است ولی میگه جونگکوک چون امگا هست باید خونه بمونه و از اونجایی که جونگکوک گوش نمیده تنبیهش می کنه و تنبیه هم گرفتن گوشی ، لپ تاب و کارت بانکی هست ( مدیونید به چیز دیگه ای فکر کرده باشین 😐)
وضع مالیشوت هم خوبه
دوست صمیمیش هم جیمین هست

جئون جونگکوک امگا۱۹ ساله یک برادر به اسم جین داره شدیداً شیطون و لجبازه خیلی خوشگذرون هست و فقط دنبال زمانی هست که پدرش خونه نباشه ، اون وقت باید از بار ها جمش کنی البته بچه ، بچه ی پاکی هستااا فقط زیادی مست می کنه 😐 یو نو ؟ خب اعتقاد به اینکه ام...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

کیم تهیونگ ۲۴ ساله آلفای خالص یک جورایی سرد و مغرور هست لعنتی خیلیییی پولداره ( ببین خیلیییی 😂)مدیر یک شرکت مدلینگ خیلی معروف هست و وارث فروشگاه های زنجیره ای کیم هست به نظرش امگا ها باید به حرف آلفا هاشون گوش بدن و این وظیفشون هست خشن هست البته ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


کیم تهیونگ
۲۴ ساله
آلفای خالص
یک جورایی سرد و مغرور هست
لعنتی خیلیییی پولداره ( ببین خیلیییی 😂)
مدیر یک شرکت مدلینگ خیلی معروف هست
و وارث فروشگاه های زنجیره ای کیم هست
به نظرش امگا ها باید به حرف آلفا هاشون گوش بدن و این وظیفشون هست
خشن هست البته به نظر خودش فقط دوست داره همه چی تحت کنترل خودش باشه ولی ما می دونیم خشنه 😐
هیونگ هاش نامجون و هوسوک و یونگی هستن

خب این پارت دو شخصیت اصلی رو گفتم پارت بعد همه‌ی شخصیت ها رو میگم

Love you 💞

Stubborn Omega _ Vkook Where stories live. Discover now