Droga ay iwasan para sa matatag na kinabukasan

11.2K 26 10
                  

Droga ay iwasan para sa matatag na kinabukasan

Drogang sa atin ay nakapipinsala

Mga pasakit at hirap ang siyang dala

Walang hatid na rikit sa ating kapwa

Ano ngang buti kung susumpain kita.

Aking kapwa’y aking binababalaan

Sa kapahamakang droga ang may laan

Kung sundin, mainam pag-asa ng bayan

Kung di nama’y paalam aking kaibigan.

Ang Bawal na gamot ay nakamamatay

Kapag sinubukan ay totoong lumalatay

Di lamang sa puso’t isip nang nagbigay

kundi pati sa pamilyang umagapay.

‘Wag nating hintaying tayo’y malulong pa

Mapaminsalang gamot ay puksain na

Buhay mo, buhay ‘ko atin nang iligtas

Mula sa pinsalang sa ati’y uutas.

Aking minamahal na mga  kaibigan

Atin nang piliin ang tamang daan

Drogang mapangwasak, atin nang  iwasan

Upang tumibay ating kinabukasan.

9/’13

I LOVE POEMSTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon