Alamat Ng Tsinelas(One Shot)

1.3K 10 18

Isang araw, si Ana ay

MAY NAKITANG TSINELAS ..

At yan ang alamat ng Tsinelas