Chapter 3

83.7K 1K 12
                         

CHAPTER 3

JAMES

Nabigla na lang ako nung ipa- kilala siyang girlfriend ng lalaking 'yun! F*ck! Alalang- alala pa naman ako kapag nai- kuwento ko na sa kanya ang mga pinaggaga- gawa ko. Ang pagtulong sa babaeng lasing na hindi ko alam ay 'yung babae palang gustong ipakasal sakin at ngayon naman na nagpapanggap akong kasintahan nung babae.

Akala ko pa naman napakasama ko ng asawa dahil hindi ko agad ito ipinaalam sa kanya. Pero sa nalaman ko ngayon, ako pala ang nagmu- mukhang tanga!

D*mn! Naalala ko pang tinawag siya ng lalaki 'yun ng ibang term of endearment! F*ck! Kelan pa niya ako niloloko!?

Oo, galit na galit ako pero pinipigilan ko ang sarili ko. Pero hindi ako papayag na gaguhin na lang ng basta- basta! F*ck! She knows how much I love her!

"Hoy okay ka lang ba?" Tanong ni Karren sakin.

Tumango lang ako. Kanina pa kasi ako nakatingin sa gawi nina Crystal. Apat silang magkakausap.

"Ipapaalala ko lang sayo ha, nagpapanggap kang boyfriend ko. Tss, wala ka man lang ka- sweet- sweet sa katawan." Sabi pa niya.

Simula kasi nung makita ko si Crystal kanina, nawala na ako sa sarili. Kanina pa rin ako nagtitimpi ng galit.

"Hoy James! Isayaw mo kaya ako!" Sabi ni Karren.

Napasulyap na naman ako sa gawi nila. Niyayaya yata nung lalaki na sumayaw si Crystal hanggang sa pumayag ito at nagsimula na nga silang magdikit sa gitna ng maraming tao. Hindi ko na kaya 'tong mga nakikita ko. Tumayo ako sa kinauupuan ko.

"Saglit, diyan ka lang babalik ako." Sabi ko dun kay Karren.

Nagbayad ako ng tao para lang i- off 'yung pinaka- switch ng ilaw ng buong bahay.

Pagkabalik ko sa table namin, niyaya ko na si Karren sa gitna para pagbigyan siyang sumayaw pero ilang segundo lang dahil may pinaplano ako.

Nung medyo malapit na kami sa kanila, biglang namatay na nga ang ilaw. Agad kong hinila si Crystal.

Dali- dali ako sa paglabas papunta sa parking habang hawak ang wrist niya. Hindi ako nagsa- salita pero narinig kong tinawag niya ako sa ibang pangalan.

Inakala niya na ako ang kasayaw niya kanina. F*ck! Napamura na lang ako. Hinigpitan ko na lang ang hawak ko sa kanya hanggang sa mag- reklamo siyang nasasaktan pero hindi ko sinasadya nadala lang ako ng galit at sama ng loob.

Pagkarating namin sa kotse ko, gustung- gusto ko na siyang ibalya papasok, paupo sa passenger's seat dahil sa galit pero pinigil ko ang sarili ko.

"Get in." Madiin kong sabi pero hindi pa rin siya kumikilos.

"I said get inside the car!" Sigaw ko.

"Puwede ba, huwag mo akong sigawan!" Sigaw niya at pumasok na nga siya sa loob ng kotse.

Umikot na ako papuntang driver's seat.

Nagmamaneho lang ako at tahimik lang kami. Hanggang sa hindi na rin ako nakatiis. Itinabi ko ang kotse at inihinto. Nakakuyom ang kamao kong hinampas ang manibela.

"Kelan mo pa ako ginagago, ha Crystal?! Ganyan ka ba talaga kapag hindi tayo magkasama?!  Kung kani- kaninong lalaki ka sumasama?!" Singhal ko sa kanya.

Wala na akong pakialam kung sumisigaw ako! Gusto ko lang siyang parusahan! F*ck ayoko sa lahat ginagago ako!

"Kaibigan ko lang si Mark! Nakiusap lang siyang magpanggap kaming magkasintahan ngayong gabi!" Sigaw din niya.

MY HIDDEN WIFETahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon