For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

bài giảng trắc địa

1.6K 1 0

PHỤ LỤC

PHẦN 1. KIẾN THỨC CHUNG VỀ TRĂC ĐỊA

Mở đầu Trang 1 1 Khái niệm về trắc địa

2 Các chuyên ngành trắc địa

3 Vai trò trắc địa trong xây dựng

4 Tóm tắt lịch sử phát triển ngành Trắc địa

Chương 1 : NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN

1-1. Khái niệm về định vị điểm                                                                                                         

1-2. Mặt thuỷ chuẩn và hệ thống độ cao                                                                                       

1-3. Hệ toạ độ địa lý Trang 4

1-4. Phép chiếu bản đồ và hệ toạ độ vuông góc phẳng                                                               

1-5. Hệ định vị toàn cầu GPS                                                                                                              

1-6. Định hướng đường thẳng                                                                                                          

Chương 2 : LÝ THUYẾT SAI SỐ ĐO

2-1. Khái niệm và phân loại sai số đo                                                                                           

2-2. Các tiêu chuẩn độ chính xác của kết quả đo                                                                         

2-3. Bình sai các trị đo                                                                                                                       

PHẦN 2. ĐO CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN

Chương 3 : ĐO GÓC

3-1. Nguyên lý đo góc bằng và góc đứng                                                                                      

3-2. Máy kinh vĩ Trang 1

3-3. Phương pháp đo góc bằng                                                                                                     

3-4. Đo góc đứng                                                                                                                               

Chương 4 : ĐO DÀI

4-1. Nguyên lý đo dài                                                                                                                        

4-2. Đo dài trực tiếp bằng thước thép 

4-3. Đo dài bằng máy trắc địa và mia 

4-4. Khái niệm đo dài bằng máy đo điện tử 

Chương 5 : ĐO CAO

5-1. Nguyên lý đo cao 

bài giảng trắc địaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!