Virgin no. 15

91.2K 1K 76
                  

Napaka-igsing Update. Gusto ko lang iConfirm ang nakita ni Colyn. 

Wala sana muna ako pagdedicatan nito, kasi nga parang dagdag lang, naalala ko si DreamCatcher143, Hi, sorry kung napatagal 

-----

Virgin no. 15

<Polly's POV>

"What am I going to do?!" Napayuko ako sa Desk ni Maam Joyce, kinahapunan pagkatapos ng klase ko.

"Well.."

"Ito na ang katapusan ng pagiging Student Council President ko! Wala na!" Umupo ako at inisa-isa ang mga daliri ko. "Una, mapapatalsik ako sa school namin. Pangalawa, sasabihin nila na malandi ako dahil pumatol ako kay Mint, Pangatlo, sasabihin ni Mint na ako si SooHee ang author ng SEX101 sa PlayGirl Magazine, Pangapat, malalaman ng mga readers, na ang lalaking sinasabi ko sa kwento ay si Mint. Panglima! Mamumulubi na ako! At sasabihan akong NYMPHOMANIAC!"

"Nymphomaniac? Agad-agad?!"

"Hindi mo kasi alam Maam Joyce eh." Tumayo ako at naglakad-lakad. "Basta.. Hindi kasi nagiingat si Mint."


"Wait.. Parang maganda irephrase yan. Hindi kasi 'Kayo' nagiingat."

"Wait." Huminto ako tumingin dito. "Anong 'Kayo' baka siya! Kasi basta na lang siya nghihila at nanghahalik."

"Bakit ka gumanti ng halik?"

Napalukot ang kilay ko, Oo nga, bakit nga naman kasi ako gumanti?

Hmm.. Masarap eh, malamang gaganti ako.

"Tingnan mo, pinagisipan mo din." Tumayo ito at tinapik ang balikat ko. "Don't worry, kung wala pang sinasabi si Colyn, wala kang dapat ipagalala.." Pumunta ito sa may mga cabinet. "And besides, She's your friend right? Kung talagang kaibigan ka niya tanggap niya yang mga pinaggagagawa mo."

Itinuloy nito ang pagbuklat ng cabinet nito.

Pagkatapos kasi nung nangyari kanina, basta na lang ito tumakbo at di na pumasok ng Next Subjects.

Lalo na akong kinabahan dahil si Mint, tinatakot ako bago umuwi, malamang wala namang mawawala sa kanya.

"Polly."

Lumingon ako dito at basta na lang hinagis ang magazine.


"Pirmahan mo iyan."

Tiningnan ko ang hawak ko. May isa pang magazine na hindi ko napirmahan?

"May natira pa?"

"Hindi natira. May nagpupumilit na pumasok dito. Lalaki. At hinahanap ang SooHee na Author ng Sex101, alam mo naman na Secret ang Identity mo. Pero talagang mapilit siya. May atraso daw kasi ang SooHee na ikaw nga sa kanya."

The Virgin WriterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon