PROLOGUE

519 56 38
                         


P R O L O G U E


"Jammy, anak"

Rinig na rinig ko ang tinig ng aking ina.Sinubukan kong hanapin siya ngunit purong kadiliman lamang ang nakikita ko.

"Jammy, anak"

Narinig ko na naman iyon.Lumilinga ako sa paligid. Tumayo ako at naglakad para sundan ang pinanggagalingan ng boses.

Natatakot ako sa dilim.Kinakabahan na baka may lumitaw na kung anuman.

Umaasa rin ako na may kaunting liwanag na sumilip man lang sa kabila ng kadiliman.

"M-mama" naiiyak kong sabi.Natatakot ako at ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko.

"M-mama nasaan ka? " tanong ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko.Pakiramdam ko mag-isa lang ako dito.

"Anak, mahal na mahal kita"

Napalingon ako sa boses ng narinig ko saking likuran.

Nanlaki bigla ang mga mata ko ng makita ang aking ina na nakahandusay.

Puno ng dugo ang paligid na tila nagmumula sa katawan niya.

Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam ang aking gagawin ng masaksihan ang karumal-dumal na nangyari sa kaniya.

Umaagos na ang aking mga luha. Hindi ko magawang humakbang papalapit sa kaniya.

Nagulat ako ng itaas niya ang kaniyang kaliwang kamay at tila inilalahad niya ito sa akin.

"M-mama" yun na lamang ang nasabi ko.

Humakbang ako papalapit sa kaniya.Ngumiti siya sakin na tila nagsasabing magiging maayos din ang lahat.

The Crescent Prophecy(Revising)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon