alfa x omega🌾

338 33 14
                         

OMEGAVERSE NEDİR?

Oldukça çekici ve erkeksi vücutları vardır. Omegaverse evreninde üstün ırk olarak kabul edilirler. Feromonları (vücutlarından salgılanan ve özel bir kokuya sahip aura) ile Omega ve Beta cinsiyetlerini kontrol edebilir ve istediklerini yapmalarını sağlayabilirler. Aynı şekilde Omega feromonlarına karşı zayıftırlar.
 Aynı şekilde Omega feromonlarına karşı zayıftırlar

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Çok sevdiğim bir dünya

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.Çok sevdiğim bir dünya.
Okumayı çokça sevdiğim kurgu, Omegaverse'dir.
Bir çılgınlık yapıyorum ve Omegaverse evrenine giriş yapıyoruz. En fazla 5 ya da 6 bölümden oluşan bir kitap olacaktır.
Zor bir kurgudur ve asla kalemime güvenmiyorum.

Evet arkadaşlar ne yapıyoruz?
Kitabı kütüphanemize ekliyoruz.
Bekleyin bizi!

leave me alone // omegaverseHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin