CHAPTER 26

9K 452 320
                  

[RYUUJI]

NAKATINGIN ako kay Aika habang pinagmamasdan ko siya sampung metro mula sa kinaroroonan ng bahay nila. Ilang taon na ang lumipas mula ng hindi ako muling magpakita sa kanya dahil na rin ayokong madamay siya. Mas gustuhin kong magsakripisyo para sa kanya.

Wala siyang kaalam-alam na ako ang nagpadala ng bulaklak sa kanya at wala rin siyang alam na may hospital na siyang mapapasukan kapag nag-apply siya ng trababo. Kahit hindi niya ako nakikita palagi naman akong nakabantay sa kanya sa tulong na rin ng dalawa kong kaibigam si Dan at Fujima.

Ilang saglit pa nakarinig ako ng busina ng sasakyan tinitingnan ko sa side mirror at nakita ko ang sasakyan ni Dan at Fujima. Huminto ang mga ito at lumapit sa kotse ko. Hindi ako pwedeng lumabas dahil baka may makakita sa'kin.

"Hindi ka pa rin ba magpapakita kay Aika?" tanong ni Dan sa'kin.

Pumunta sila sa bahay nila Aika dahil  nakapasa siya sa board exam kaya naghanda ang magulang niya para sa kanya. Natutuwa akong malaman na nakapasa si Aika bagamat alam kong makakapasa siya dahil matalino naman si Aika.

"Hindi na ako magpapakita sa kanya nagbigay na ako ng flowers at ballons sa kanya kanina," sabi ko.

"Okay, dito ka na lang ba?" 

"Aalis na rin ako," pagkatapos ay pinaandar ko ang sasakyan ko paalis sa lugar nila Aika. Dumiretso ako sa mansyon namin pagdating ko roon ay nakita ko si Kuya Aeron na nakaupo sa mahaba at malambot na sofa. Naglalaro siya sa kanyang cellphone. Tumabi ako sa kanya sa pagkakaupo at sinandig ko ang aking ulo sa sofa.

"Nakita ko si Aika kanina," ani Kuya Aeron. Alam niya ang tungkol kay Aika alam niya rin na mahal ko pa rin ito.

"Pumunta ako sa kanila kanina," sabi ko. Ipinikit ko ang mga mata ko para makapag-relax.

Huminto ito sa pagkalalaro at tumingin sa'kin. "Nagpakita ka na sa kanya?" tanong niya.

Umiling ako. "Hindi ko pa kayang magpakita sa kanya."

"Tama 'yan 'wag ka ng magpakita sa kanya dahil malapit ka ng magpakasal kay Shantal."

Kuyom ang kamao ko nang maalala ko ang ginawa kong kahihiyaan kanina. Si Shantal ang gumawa ng lahat ng wedding proposal sa highway pinalabas lang niya ako ang nag-effort.  Ang babaing 'yon hindi titigil hanggat hindi ako pumayag sa gusto niyang mangyari.

"That bitch! Bakit kaya hindi na lang si Daddy ang magpakasal sa kanya?" Inis kong sabi.

Tumawa si Aeron. "Alam mo bro, galit na galit ka kay Daddy pero sinusunod mo pa rin ang gusto niya. Ang tanda mo na wala ka pa rin sariling dedisyon, tama nga 'yan na hindi kayo magkabalikan ni Aika kasi duwag ka. Hindi mo siya kayang ipaglaban,"

"Kung ang pagiging duwag ko ang kaligtasan ni Aika. Mas gugustuhin ko na lang na maging duwag," sabi ko.

"Kapag nagpakasal kayo ni Shantal mag merge na ang kumpanya natin at sa kanina mas lalawak ang impluwensiya ni Daddy." ani Aeron.

Tumango ako. Iyon naman talaga ang gusto ni Daddy kaya noon pa niya ako gustong ipakasal kay Shantal. Kung hindi lang tumutol ang Lolo at Lola ni Shantal noon sana napagpakasal na kami. Gusto kasi ng mga Lolo at Lola niya magtapos muna ng college bago mag-asawa kaya naudlot ngunit kahit gano'n binagbawalan pa rin ako ni Daddy na makipagkita kay Aika, sa katunayan pina-aral ko ang college ko sa ibang bansa. Kahit hindi ko hilig ang mag-aral ginamit ko ang pag-aaral para makatakas ako sa mga plano nila sa'min ni Daddy. Nakatapos ako ng college nang hindi ako ang ditch.

"Aeron! Ryuuji!" sigaw ni Mommy habang papalapit siya.

Bumangon ako si Kuya Aeron naman ay tumayo at lumapit kay Mommy. Bakas sa mukha ni Mommy ang pangamba. 

THE BADBOY'S FIRST KISSTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon