13. Bailee: His American Apparel Underwear

6.6K 323 28

Net als hoofdstuk 12, maar dan uit Bailee's oogpunt en nog steeds adultachtig. ;-)Voor de mensen die niet van seksscenes houden: Vanaf hoofdstuk 14 kun je weer gewoon meelezen :)        

13. Bailee: His American Apparel Underwear


Ze was misschien iets te hysterisch geworden, maar het was niet voor het eerst dat ze het over haar schema’s hadden. Ze kon er niets aan doen, zo was haar vader. Haar vader was een echte planner en Bailee had het gen deels van hem geërfd, al was zij niet eens zo erg.

Ze begon te lopen zonder te weten waar ze heen ging. Gelukkig had ze een goed richtingsgevoel en had ze een inwendig navigatiesysteem.

Ze voelde dat ze dorstig was, want haar water had ze bij het eten niet eens aangeraakt. Ze had zin in drank, veel drank, ook al wist ze dat het een slecht idee was. Bij club Eléphant naar binnengaan was ook een slecht idee, maar de rij hield haar niet tegen.

Ze wurmde zich door de menigte heen naar de bar. Hier en daar voelde ze handen, maar ze wilde er niet over nadenken van wie die handen waren. Het kon haar ook niet bepaald schelen. Ze wilde net wat bestellen toen ze een bekende stem hoorde.

‘Bailee?’ klonk er naast haar en ze draaide zich naar hem om, terwijl ze een poging deed om hem emotieloos aan te kijken. Ze wilde niet dat hij dacht dat ze zich iets van zijn woorden aantrok. Dat deed ze wel, maar dat hoefde hij niet te weten.

‘Sorry! Ik bedoelde het niet op die manier,’ gilde hij naar haar, ondertussen zijn hoofd schuddend.

Ze beet op haar lip, omdat ze geen idee had wat ze moest zeggen. Ze wist heus wel dat ze misschien wat overdreven gereageerd had, maar ze wilde eigenlijk geen sorry zeggen.

‘Wat wil je drinken? Dan krijg je het van mij.’ Verwachtingsvol keek hij haar aan.
‘Doe maar wat,’ antwoordde Bailee en schonk hem een glimlach. Hij knikte naar haar en gaf de bestelling door aan een jongen die achter de bar stond. ‘Une bière et une Bacardi framboise avec 7up.’  

De jongen leek het te begrijpen en voor Bailee klonk het behoorlijk Frans. Frans genoeg om er niets van te begrijpen in elk geval. Misschien moest ze vragen of Blake de taal geleerd had op school.

Ze leunde tegen de bar, nam de laatste slok van haar drankje en overzag de boel.Ze voelde dat Blake naast haar stond, maar ze zag niet zo heel veel door de weerspiegeling van de discoballen bovenaan het plafond. Ze keek naar de dansende mensen die compleet los gingen op de dansvloer. Ze probeerde de menigte te scannen op zoek naar leuke jongens. Niet dat Blake niet leuk was, maar dat was… anders.

‘Hi.’ Ze voelde adem tegen haar oor en draaide haar hoofd opzij. Een blond meisje stond vlakbij haar en grijnsde naar haar. Ze leunde naar Bailee toe en aaide met één hand door haar haren. ‘Wow, jij hebt zulk mooi lang haar. Wow!’

Ze leunde nog wat dichter naar Bailee toe die niet goed wist wat ze ervan moest vinden, maar Bailee glimlachte naar het meisje. Dat was meestal goed.

Het meisje pakte het glas uit Bailees hand en nam er een slok uit. ‘Wat een bocht,' brabbelde ze in het Engels. 'Wat drink je? Ik weet iets beters.’

‘Wat dan?’

Het meisje grinnikte, haakte haar vingers onder een bandje van Bailee’s topje en trok haar naar zich toe. ‘Dit,’ zei ze voor ze Bailee zoende.

Bailee overwoog om het meisje weg te duwen, maar iets in haar weigerde dat. Vooral toen het meisje haar heftiger zoende en haar tong over Bailees onderlip liet glijden, terwijl ze haar tegen zich aantrok. Ze had nog nooit een meisje gezoend en nu had ze het. Ze kon weer een ding van haar bucketlist afstrepen.

Roberts #1: My American Apparel Underwear #netties2016#netties2016Lees dit verhaal GRATIS!