For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Các Dịch Vụ Khách Hàng Của MobiFone

8.9K 0 0

Các Dịch Vụ Khách Hàng

1. Dịch vụ GPRS

STT

Loại cước

Mức cước

Ghi chú

1 Cước đăng ký dịch vụ

Miễn cước

2 Cước thuê bao tháng

Miễn cước

3 Cước sử dụng dịch vụ 50 đồng/Kbyte

3.1 Truyền dữ liệu trên nền GPRS (truy cập website, wap site) Tính cước thuê bao sử dụng GPRS

3.2 Nhắn tin đa phương tiện MMS

a) Nhắn tin MMS từ ĐTDĐ đến ĐTDĐ hoặc Email

- Bản tin chỉ bao gồm các ký tự không có hình ảnh và âm thanh

600 đồng/bản tin

Tính cước thuê bao gửi tin

- Bản tin bao gồm cả các ký tự, hình ảnh và âm thanh

1.500 đồng/bản tin

Tính cước thuê bao gửi tin

b) Gửi MMS cho nhiều người (thuê bao di động, địa chỉ Email) từ máy ĐTDĐ (N số đích gửi đến)

- Bản tin chỉ bao gồm các ký tự không có hình ảnh và âm thanh

600 đồng/bản tinxN

Tính cước thuê bao gửi tin

- Bản tin bao gồm cả các ký tự, hình ảnh và âm thanh 1.500 đồng/bản tinxN Tính cước thuê bao gửi tin

2. Cước các dịch vụ cung cấp tại website

www.mobifone.com.vn

3. MobiFunlive

STT

Loại cước

Mức cước

Ghi chú

1 Từ Mobifone Web Portal tải nội dung dưới dạng Wap Push đến thuê bao trong nước

Thuê bao gửi

2.000 đồng/lần gửi

Tính cước thuê bao gửi

Thuê bao nhận

50 đồng/Kbyte

Tính cước truy cập GPRS

2 Yêu cầu nội dung qua Wap Push bằng SMS đến số 995

Thuê bao gửi

2.000 đồng/lần gửi

Tính cước thuê bao gửi

Thuê bao nhận 50 đồng/Kbyte Tính cước truy cập GPRS

Chú ý:

Nội dung yêu cầu bao gồm nhạc chuông đa âm, logo màu, nền màn hình màu, nền màn hình chờ, trò chơi...

Tính cước ngay khi yêu cầu được gửi đến hệ thống (MMSC, SMSC).

Cước sử dụng dịch vụ gồm cước GPRS (45 đồng/Kbyte) và cước nội dung thông tin (do nhà cung cấp thông tin qui định).

Các Dịch Vụ Khách Hàng Của MobiFoneĐọc truyện này MIỄN PHÍ!