A la pintura d'un tuit d'Andreu Buenfuente

4 0 0
                         

Un de Cardona i l'altre de Reus.

Miren als estels,
mentre a la gent la peguen i les persones sagnen.

Els hi arrenquens els ulls de la gent,
Andreu Buenafuente i Berto Romero,
abraçats desde el marge, es mantenen nus,
que collons us passa?
us han arrencat l'anima,
comprada per diners.

PoemasDonde viven las historias. Descúbrelo ahora