Chapter 6

549 44 23
                         

"Jessie is really pretty, hijo. I'll set you up on a date with her."

Napahinga nang malalim si Lander. Hindi niya na mabilang kung ilang babae na ang ipina-date sa kanya ng mama niya. Lahat na yata ng anak ng kaibigan nito ay nai-date niya. Pati ang ilang model at artista sa network nila ay nai-set-up na rin nito sa kanya.

"'Ma, please. Stop with setting me up on dates already. I already had a reputation because of this," aniya.

Dahil sa constant dates niya ay nabansagan na siyang playboy. Some of those even made a rumor that he's not good in bed. Nasaling niya 'ata ang ego dahil tinanggihan niya. He bedded some, yes. 'Yung naka-date niya lang na umabot ng ilang linggo hanggang buwan. Pero mabibilan lang sa isang kamay ang mga 'yun.

"No, I won't stop until you found the right woman. You're old enough to get married."

Narinig niya ang pagtawa ng nakababata niyang kapatid na si Skylar.

"Paano naman makakapag-asawa 'yang si Kuya e ang alam ng lahat playboy 'yan," sabi ng kapatid.

"What? Where did that came from?" sabi ng mama niya.

Nagkibit na lang siya ng balikat. Sino ba naman kasi ang hindi magsasabing playboy siya kung halos araw-araw ang date na sine-set up sa kanya ng ina. Mabalitaan lang nito na hindi nag-work out ang date niya ay hinahanapan na agad siya ng bago.

"Let's not talk about my love life, please. Instead, may surprise ako sa 'yo, mama," aniya.

Na-excite agad ang mama niya at nakangiting naghintay ng sasabihin niya.

"I bought a place in Tagaytay. I'm planning to put up a restaurant and I want you to manage it, 'Ma."

Napapalakpak ang mama niya sa sinabi niya at masaya pang bumaling sa asawa na masaya ring nakangiti habang kumakain.

"Tamang-tama, I thought of something earlier. Instead of a restaurant, I want a pastry shop. What do you think?"

Sandaling nag-isip siya saka tumango-tango.

"I think it's a good idea. Saktong wala pa rin pong pastry shop doon," aniya.

"That's great news! Then give me your new maid. Papalitan ko ng matino, I promise," sabi ng mama niya na ikinakunot ng noo niya.

"My maid?"

"Yeah, the one in your house."

Tinitigan niya ang ina dahil doon. Wala naman kasi siyang kasambahay. Wala sa isip niyang kumuha pang ulit dahil sa mga nangyari noon.

"Oh, I just realized I forgot to ask her name. She's beautiful, but unlike your previous maids, she does her job well. Masarap pang magluto."

Tumingin sa kinakain nila ang mama niya bago nagpatuloy.

"How's the cake?" tanong nito.

"Masarap, 'Ma. Where did you buy this?" sabi agad ni Skylar.

Malapad na ngumiti ang mama niya bago sumagot.

"I didn't. Gawa 'yan ng bagong maid ni Lander."

Napatitig si Lander sa cake nang may ma-realize. May magandang babae nga pala sa bahay niya. Pero hindi iyon katulong.

"How about you date her, hijo? I really like her. She's a wife material. I don't care about anything else," sabi ng mama niya na ikinatawa niya.

"Desperado na talaga kayong idispatsa si Kuya? Kahit maid pwede na?"

"I don't care anymore. Basta matinong babae at may matris." Pagkasabi noon ay bumaling sa kanya. "I was thinking if you end up marrying her, then the two of us will manage the pastry shop. She'll be the head pâtissier. What do you think?" excited pang sabi nito.

Bitter 1: The PrincessTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon