A ella

7 0 0
                         

En somnis em desperto, la veig a ella,
em somriu i em torna boig,
aquells llavis de color de maragda,
aquells ulls que fan vibrar el meu esperit.

La deessa dels meus somnis, em desvetlla,
les seves galtes d'estil roig.

Afrodita plora de por,
jo sento el seu plor,
les teves espatlles, clatell, coll...
sóc un tros de bocamoll.

PoemasDonde viven las historias. Descúbrelo ahora