0.2

187 22 7
                  Tek başıma telefonda pizza-veya başka bir şey- sipariş vermeye çalışıyorum

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Tek başıma telefonda pizza-veya başka bir şey- sipariş vermeye çalışıyorum.

avengers of moodHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin