[ Rules + Order ]

214 8 15
                  

[Luật]

I. Đối với beta-er - Các đóa bồ công anh của Vạn Hoa Lầu:

1. Tôn trọng khách hàng là điều thiết yếu, không sử dụng các từ ngữ gây ác cảm.

2. Nếu như đã nhận đơn vui lòng hoàn thành đúng hạn, nếu có việc gấp có thể liên hệ beta-er để bàn giao công việc hoặc nói với Vạn Hoa Lầu.

II. Đối với khách hàng:

1. Không sử dụng các từ ngữ gây thù địch với các thành viên của Vạn Hoa Lầu.

2. Không dí deadline nếu chưa quá hạn.

3. Không quỵt payment, unfollow hay unvote nếu vi phạm không chỉ Vạn Hoa Lầu xin phép được cho bạn vào blacklist cộng thêm món quà khuyến mãi là một bài phốt, hàng miễn phí không cần cảm ơn.

4. Đơn hàng không quá 10 chương truyện đã được đăng hoặc cam kết sẽ được đăng.

5. Nếu muốn hủy đơn đừng tự ý xóa comment hãy cho Vạn Hoa Lầu một lí do và chỉ hủy khi chưa quá 24h.

6. Fix tối đa 4 lần.

7. Không sử dụng teencode hay dogcode trong đơn đăng ký.

8. Sau khi được nhận đơn hãy nhắn trực tiếp vào hộp thư của Vạn Hoa Lầu link bản thảo cần beta hoặc gửi bản word, nếu trên một tháng mà không nhận được chúng tớ sẽ hủy đơn.


Đơn đặt hàng:

Stt:

Tên tác phẩm:

Tác giả:

Thể loại: (yêu cầu ghi rõ ràng)

Số chương: (tối đa 3 chương 1 đơn)

Hạn: (trên 1 tuần)

[6/9/2020]


|Beta Shop| Bồ Công Anh Ngày MưaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ