CONDITIONS

♛  

"OKAY, so what is it that you want to talk about?" sabi ni Duke. "And be quick. My meeting starts at three." 

Louraine took a breath and held it, counting to five to put out the annoyance that was reaching peak inside her head. Hindi lang ang secretarya niya ang nakakainis ngayong araw dahil pati ang kumag na 'to dumadagdag sa init ng ulo niya. Ang sarap lang talagang batukan 'tong lalaking 'to eh. 

Puwes, wala siyang paki-alam kong abutin siya ng hapon dito kahit na ma-late ito sa meeting nito. Kung pwede nga lang na gawin niya iyon. Kaya lang pasalamat ito dahil walang balak si Louraine na makasama ito buong araw.

She crossed her arms and turned around. "Mabilis lang 'to. Kaya huwag kang atat." Her face looked pinched, she knew that. Pero wala siyang paki. 

"Then, start talking," sabi nito habang nakatayo lang ito sa pintuan. Mukha ngang atat na atat ito dahil hindi man lang ito umupo. Sumandal lang ito sa pintuan at tumingin sa relo bago humalukipkip.

Pa-importante pa. Tss.

She shifted her weight to her left foot. "It's about last time."

Kumunot ang noo nito."And? What about it?"

Bumuga ng hininga si Louraine habang iniisip kung kailangan ba talaga niyang sabihin 'to ng personal? She could've called him. Right?

Too late, Louraine. Andito ka na.

"I... agree," she said pinching the bridge of her nose. Those words were really giving her enough headache for a day.

"Please be more elaborate."

"I will marry you, okay!" sigaw niya. Mas sumasakit kasi ang ulo niya kapag nagkukunwari pa ang asungot na lalaking 'to. Alam niyang alam ni Duke kung bakit siya andito sa opisina nito. And he was playing her head. Ngisi pa lang ng kumag alam na niya eh. Buwisit!

But she would not let him get away with it. Kung paglalaruan at pinagtatawanan siya nito, well, she would return the favor. Fifty times more! Tingnan lang niya kung makakangiti pa ito mamaya sa sasabihin niya.

Gumalaw siya para umupo sa sofa at pinag-ekis ang mga binti niya saka ipinatong ang mga kamay doon. Tiningnan niyang muli si Duke na prenting nakatayo, smiling winningly. 

She smirked. "But I have my own conditions, of course."

Nakangiti pa rin ito. "Okay. So you decided to carry on with the wedding but with your own terms? Are we on the same page?"

"Yes." Sinabayan niya iyon ng tango. "Dahil unfair sa akin kung papayag ako ng basta-basta na lang na magpakasal sayo. I refused to be blackmailed into a marriage, Mr. Steele. So I say, let's make a deal instead."

"Fair enough," biglang sang-ayon nito. "What are your terms then?" 

What? Gano'n lang? Papayag na ito kaagad sa gusto niya? Makikipag-deal talaga ito sa kanya?

Hindi niya iyon inasahan.

Well, let's see if this one will make your eye balls pop!

She straightened her back even more and squared her shoulders, gathering her strength. "I want to work in the company," she announced forcefully. 

But still, she didn't receive the reaction she was expecting from him. Instead, she watched him chuckled. "Louraine, I'm not a medieval man. Hindi kita pipigilan sa gusto mo. If you want to work, fine. Wala akong balak na ikulong ang asawa ko sa loob ng bahay," he said with his eyes dancing from amusement.

Dangerously Mine (The Stanfield Heir #1) (PUBLISHED Under PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!