quan tri hoc 4-14

963 1 0

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

KHOA QUẢN TRỊ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

ĐỀ THI HẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC - LẦN THỨ I

-------oOo------

- Dùng cho lớp ĐHTC 30A3 Ngày thi: 10/03/2005

- Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian đọc hay phát đề).

- Được sử dụng tài liệu (thí sinh nhớ ghi rõ trên bài làm đề A hay B).

- Phải nộp lại đề thi (không được làm bài hay ghi chú bất cứ gì trên đề thi)

ĐỀ THI:

Câu I (2 điểm): Trắc nghiệm. Hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau:

1. Tại sao các tổ chức Mỹ áp dụng chế độ "Cá nhân quyết định và chịu trách nhiệm"?

A. Vì người Mỹ thường ít sợ trách nhiệm B. Vì tập quán của người Mỹ

C. Vì họ coi trọng yếu tố cá nhân trong tập thể D. Để gắn chặt giữa quyền hạn và trách nhiệm

2. Vì sao các tổ chức người Nhật (và cả các tổ chức Việt Nam) thường đề bạt cán bộ chậm?

A. Vì tập quán người Nhật (và Việt Nam) B. Vì để đảm bảo sự chắc chắn

C. Vì họ (và cả Việt Nam) thừa cán bộ D. Vì họ (và cả VN) tuyển dụng nhân viên làm việc suốt đời nên không cần đề bạt nhanh

3. Phát biểu nào sau đây không đúng trong một tổ chức:

A. Cấp bậc quản trị càng cao thì kỹ năng kỹ thuật càng giảm dần tính quan trọng, tức nhà quản trị cấp cao thì không đòi hỏi phải có kỹ năng về các chuyên môn nghiệp vụ cao hơn nhà quản trị cấp giữa và cơ sở

B. Cấp bậc quản trị càng cao thì kỹ năng tư duy càng cần phải cao, tức nhà quản trị cấp cao nhất thiết phải có kỹ năng tư duy, sáng tạo, nhận định, đánh giá cao hơn nhà quản trị cấp giữa và cơ sở

C. Các nhà quản trị cấp cơ sở cần thiết phải có kỹ năng kỹ thuật, chuyên môn cao hơn các nhà quản trị cấp cao và cấp giữa vì họ phải gắn liền với những công việc mang tính chuyên môn nghiệp vụ

D. Nhà quản trị cấp giữa cần có kỹ năng nhân sự cao hơn các nhà quản trị cấp cao và cấp cơ sở vì họ phải vừa tiếp xúc với cấp trên, vừa tiếp xúc với cấp dưới

4. Phát biểu sau đây về mô hình tổ chức là sai:

A. Một Cty được sắp xếp gồm 4 phòng Tài vụ, Hành chánh-nhân sự, Kế hoạch-kinh doanh; Kỹ thuật, ta gọi đó là tổ chức theo chức năng

B. Một Cty có Tổng Giám đốc Cty và các Giám đốc phụ trách riêng từng loại sản phẩm của công ty, ta gọi đó là tổ chức theo sản phẩm

C. Một Cty có Tổng Giám đốc công ty và 03 Giám đốc phụ trách: bán hàng cho các đại lý, xuất khẩu hàng ra các nước, và bán hàng cho tiêu dùng lẻ trong nước, thì ta gọi đó là tổ chức theo khách hàng

D. Một Cty có các mạng lưới đại lý ở các tỉnh, thành phố khắp nước thì ta gọi đó là tổ chức theo địa bàn hoạt động

trac nghiem quan tri hocĐọc truyện này MIỄN PHÍ!