master

743 28 5
                       


Isang cutie na aso naging isang maattitude na tao!?
Hala ano yun?

Magic?
Teka sandali—  medyo cute siya.
———————

— Jang Wonyoung x Ahn Yujin
— Taglish
— Narrative

[status ; on-going]

master | annyeongzTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon