CHAPTER 33

201 17 17
                         

CHAPTER 33

Danger


I don't know when will I stop with this madness. I kept on trying to make excuses to myself na hindi naman ganito si Eliot. That he has reasons, that he wouldn't do this to me. But it's been weeks already and I'm getting drain already.

Hindi ko alam kung dapat ko pa ba siyang antayin. He would always ditch my invitations, he would always just pretend he doesn't know me.

"May gig kayo?" tanong ko kay Xanthe. Narito kami ngayon sa may garden kung saan pinaglalaruan niya ang gitara niya. Kasama namin si Spencer at Cupid na kinakain ang dala kong sandwich para sana kay Eliot.

Tinanggihan ni Eliot nang subukan kong ibigay sa kaniya kaya sila na lang ang tumanggap. Nandito rin si Eliot kanina sa garden pero nang dumating ako ay mabilis siyang umalis. Hindi ko na siya hinabol, kasi alam ko namang wala lang din mangyayari.

"Oo," si Spencer ang sumagot bago siya uminom sa dalang bottled water.

"Punta ka, ha? Gusto naming nandon ka pa rin to support us." Xanthe was excited as he said those words.

At siyempre naman! Hindi lang naman kasi si Eliot ang sinusuportahan ko kundi ang buong banda. And I also want to watch him again so... I think it's a good idea to go and watch their gig tonight.

"I'll invite Caroline, too..." said Cupid na tapos ng kumain ng sandwich.

I nodded my head.

"Ayain ko rin si Selene," sabi ko. Napansin ko naman agad ang pagbabago ng ekspresyon ni Cupid. I sense a hit of excitement pero agad ding nawala nang mapansin niyang nakatingin ako sa kaniya.

I don't exactly know the deal between the two of them but I am certain that there's a feelings involved. Either its Selene who likes Cupid or vice versa. 

One thing is for sure, they should try to be vocal with their feelings already.

"Are you going to be okay if you joined us there later...?" Spencer asked when he may be realized that it's going to be awkward that Eliot's going to be with them.

I smiled at him and shook my head.

"Hindi ko siya guguluhin ngayon kaya ayos lang naman," ngumiti ako sa kaniya.

It's tiring to keep on pursuing him, naiintindihan ko na baka nga kailangan niya talaga ng space. I shouldn't give him a hard time. Kasi kung babalik siya, babalik naman siya.

"How was your exam though?" Xanthe suddenly asked para maiba na ang usapan.

Napakagat labi naman ako. I was up the whole night trying to review pero I got distracted with Ivory's update on her social media. It was a picture of her with Eliot and his family. Some comments are saying that they perfectly matched. Some even says congratulations.

Kaya ang naging ending, I wasn't able to study. Kaya hindi ako sigurado kung may tama ba akong naisagot sa exam kanina.

Kabado ako. Pero for the first time, I wasn't even that bother na baka nga hindi mataas ang scores ko. Unlike before that I always want my exams to be perfect.

"I did good," I lied.

Ayokong isipin nila na masiyado ng nilalamon ng pag iisip ko ang kung anong nangyayari sa amin ni Eliot. As much as possible ay ayokong isipin nila na he's a distraction to me. Kasi it's my choice, my choice to get distracted instead of focusing.

"Good, we will see you later." He said and smiled at me.

I met Neo, Diane, Anchoret, and Marlon after that. I invited them to watch the gig with me tonight. Diane declined because she has something to do tonight. Si Marlon at Anchoret naman ay may lakad din kaya si Neo lang ang naaya ko.

When Eggs Meets The Army.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon