Prologue

4.4K 115 18
                  

Fairytales

I am always fond of fairytales. I mean, why not? I always wondered what it feels to be loved by a prince—a prince who is willing to take any spears for you. It's not that I want him to die for me. But—I have this fantasy all over my head that I want to have a long lasting love like them.

Pure.

Magical.

Cinderella was loved by a man despite of his social status; Belle loved a Beast which only implies that heart is much more important than looks. And oh, don't forget Ariel who sacrificed everything in order for her to get on the land.

See? It is love that defines us.

Saan kaya ako makakahanap ng isa?

O baka naman nahanap ko na siya, pero hindi lang talaga kami itinadhana para sa isa't-isa. Ika nga nila, pinagtagpo pero hindi itinadhana.

Pwede rin namang nasa sinanapupunan pa lang siya ng nanay niya, hindi ba? After all, age doesn't matter.

That thought made me shivered. Baka makulong ako!

Pero totoo naman kasi! Mas makamandag nga naman talaga ang alindog ko sa mga bata kaysa sa'kin. But, what I want is, let's say, two or three years older than me?

Talo talo na.

Why not, right? I want a matured and responsible man who can handle my craziness, my immaturity and all.

In short, I want a prince charming just like what I've read in the books.

So...

I began to wander what my story is all about. I tried to explore it. Explore lang nang explore habang fresh! I do boyfriends here and then.

When I thought I will finally experience my fairytale-like-relationship, a nightmare woke my senses to reality.

A cruel reality.

"Take me back."

My hands are trembling. Patuloy ang pag-agos ng luha ko dahil sa takot. Magpasahanggang ngayon ay nagpapaulit ulit sa isipan ko ang putukan ng mga baril.

"Take me back!" I managed to shout. 

I lifted my head to the man in front of me. He is looking down at me like a damn merciless demon. I can't believe I once side with him.

He is a demon. Once an evil, always an evil.

"Can't you hear me!? I said I want you to take me back!" I shouted again pero mukhang wala  siyang naririnig.

Kahit nahihiran gawa ng suot kong wedding gown ay sinikap kong tumayo mula sa pagkakaupo sa sahig. He is just watching me intently, ready to face my rage. Lumapit ako sa kaniya. Galit na galit.

"I thought your eyes is just your problem? Why can't you hear me? I told you to let me comeback!"

But then again I receive nothing from him. Nothing. No emotions, no words.

"My fiancee is shot. Why can't you take me back?" Nanghihina kong tanong, halos pasuko na dahil alam kong hindi niya ako papakinggan sa pagkakataong ito.

It's my wedding day.

Iyong akala kong pinakamasayang araw sa buhay ko ay nauwi sa isang trahedya...sa isang bangungot.

"Dito ka lang. Hindi ka babalik doon." Nanindigan din ito.

"Naroon ang fiancee ko! He was shot! In front of my eyes!"

"Paano ka!?" Sigaw nito, mas malakas.

Natahimik ako. Ito ang kauna unahang beses na nakita ko siyang ganito kagalit.

The Midnight Lies (THE PRESTIGE 3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon