giao an phog cach ngon ngu chinh luan

9.1K 2 0

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN                   Ngày soạn: 15/03/2010

GVHD : THÂN ĐỨC VÂN                             Ngày dạy : 20/03/2010

SVTH : DƯƠNG THỊ VÂN

TIẾNG VIỆT:       TIẾT 111         PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN

I. Mục tiêu bài học

Giúp học sinh

-            Nắm được chức năng cơ bản và đặc điểm diễn đạt của phong cách ngôn ngữ chính luận.

-            Biết vận dụng kiến thức vào việc đọc – hiểu văn bản và làm văn

II. Phương tiện dạy học cách thức tiến hành

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, thiết kế bài giảng

- Công cụ trực quan: trình chiếu PowerPoin

- Phương pháp phân tích ngôn ngữ phối hợp với phương pháp diễn giảng để tìm hiểu vấn đề.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài cũ

Hoạt động của thầy và trò

HĐ1: Tìm hiểu một số vấn đề về phong cách ngôn ngữ chính luận

Bước 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm Phong cách ngôn ngữ chính luận.

a. Ví dụ

        TT1:  Tìm hiểu ngữ liệu :

Về luân lí xã hội ở nước ta” ( Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây – Phan Châu Trinh)

- Bài diễn thuyết của Phan Châu Trinh có nội dung gì? Thái độ của người viết về vấn đề đó ?

 -  Đặt trong hoàn cảnh xã hội, bài diễn thuyết của Phan Châu Trinh nhằm mục đích gì?

TT2: HS trả lời

TT3: GV nhận xét, bổ sung

b. Tìm hiểu khái niệm

TT1: GV phát vấn

Từ việc phân tích ngữ liệu trên cho biết khái niệm phong cách ngôn ngữ chính luận ?

c.Chức năng của Phong cách ngôn ngữ chính luận?

TT2: HS trả lời

TT3: GV nhận xét, bổ sung

Bước 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các dạng tồn tại và phạm vi sử dụng

TT1: GV phát vấn: Các dạng tồn tại của văn bản chính luận ?

TT2: Hs trả lời

TT3: GV nhận xét, bổ sung. Gv giới thiệu một số mẫu, hình ảnh về văn bản chính luận: Văn kiện Đảng, “ Hồ Chí Minh toàn tập”, các bài phát biểu tại hội nghị…

giao an phog cach ngon ngu chinh luanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!