Chapter 2

468 37 23
                         

"Hey, Princess!"

Kung kaharap lang ni JL ang nasa kabilang linya ay binato niya na rito ang hawak na cellphone. Hindi pa talaga ito nakuntento na ipinahiya siya kanina. Nagawa pang tumawag!

"Ano na naman ba'ng kailangan mo, Shrek?"

Ang lakas ng tawa ni Lander.

"Shrek? Sa gwapo kong 'to? So, who are you, Princess Fiona?"

Umirap siya kahit na hindi naman 'yun makikita ng binata.

Hindi niya na pinansin ang sinabi nito at binabaan na lang ng tawag. Wala pang ilang segundo ay tumatawag na naman ito. Pero hindi niya 'yon pinansin.

Mapapagod din 'yan kaka-dial.

Nagbihis na siya ng lose shirt at shorts saka hihiga sana para umidlip nang tumunog na naman ang cellphone niya. At gaya ng inaasahan, si Lander na naman 'yun.

"What do you want?!" singhal niya matapos pindutin ang answer button.

"Relax, princess. I called you for a job offer," sabi nito.

Tumahimik siya at hinintay na lang na magsalita ang nasa kabilang linya.

Ipinaliwanag nito ang tungkol sa pagiging special judge ng reality show kung saan naghahanap ang network na pag-aari ng pamilya nito ng mga bagong artista. Para sa episode kung saan magmo-model ang mga contestant siya mag-i-special judge.

Naalala niyang inilatag na sa kanya ng handler niya ang offer at tumanggi na siya roon. Wala siyang panahon na lumabas sa telebisyon dahil bukod sa naka-bakasyon siya ay gusto niyang matupad ang matagal niya nang inaasam—ang mapalapit nang husto at eventually ay magustuhan ni Patrick.

"I already said no to that offer, mister. I'm hanging up, please don't call again."

Hindi niya na hinintay ang kung ano pa mang sasabihin ni Lander at tinapos niya na ang tawag. Nai-silent mode niya rin ang telepono para hindi na siya maistorbo nito.

Pinilit niyang maka-idlip pero kahit pagod ay hindi niya magawang makatulog. Naiinis na bumangon siya at bumaba sa may living room. Nagulat pa siya nang may bigla na lang yumakap sa baywang niya.

Tumigil siya sa balak sanang pagpunta sa garden at tinignan ang batang nakatingala sa kanya habang nakayakap ang mga baso sa kanya. Natigilan siya nang makita ang lungkot sa mga mata ng bata. Pero pinilit niyang ipagsawalang-bahala na lang 'yun.

"What do you want?"

Pinilit niyang hindi maging masungit ang tono ng boses niya kahit na naiinis siya sa pagyakap nito.

Hindi nagsalita ang bata hanggang sa kinuha ito ng yaya at inilayo sa kanya.

"Pasensya na po, ma'am. Napagkamalan po 'ata kayong mama niya. Hawig po kasi kayo."

Inirapan niya ang yaya ng bata dahil sa sinabi nito. Well, she really resembles her half siblings at isa 'yun sa ikinaiinis niya. Mas nakuha niya kasi ang features ng papa niya kaysa sa mama niya.

Nagbago ang isip niya nang tutuloy na sana siya sa pagpunta sa garden. Mas maganda siguro ay ang lumabas na lang uli siya.

***

Sakay ng kotse niya ay nag-drive siya papuntang Lovie Patty, nagbabakasakaling naroon na si Patrick. Hindi niya kasi ito nakita nang nagpunta siya kanina.

Nalungkot siya nang makarating doon at hindi nadatnan ang sasakyan ng binata. Mukhang hindi talaga ito pumunta sa restaurant.

Aalis na sana siya nang mapatingin sa menu board. Naalala niya ang pamangkin at kung paano ito tumingin sa kanya nang yakap siya nito. Tila nakita niya ang sarili nang mga panahon na wala na ang kanyang mama at ni hindi siya mapuntahan ng kanyang papa.

Bitter 1: The PrincessTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon