-su ung ho cua quoc te :nga.trung quoc..cu ba..

20.bac ho dung hinh anh con dia hai voi de noi ve:

Chu nghia tu ban

21.bai giang dau tien cua ho chi minh cho thanh nien la gi

-tu cach dao duc cua 1 nguoi cach mang

22.viet nam ki hiep dinh so bo va tam uoc voi phap vao nhung nam nao.

Hiep dinh so bo :6/3/46 tam uoc :14/9/46

23.tac pham thuong truc chinh tri viet vao nam nao/

1953

24.ho chi minh coi cai gi la giac noi xam

Tham o lang phi quan lieu

25.nhung ban chat dao duc co ban cua nguoi viet nam trong thoi dai moi

-trung voi nuoc hieu voi dan

-can kiem liem chinh chi cong vo tu

-thuong yeu con nguoi

-tinh than son sat thuy chung

26. nguyen ai quoc hoat dong o phap tu nam nao :

1917...>1923

27.cach mang thang 10 nga la cuoc cm vo san hay giai phong dan toc

Vua la cmvs vua la cmdtoc

28. ho chi minh chiu anh huong ve tu tuong tu do dan chu tu hai ban tuyen ngon nao tren the gioi

-ban tuyen ngon doc lap mi :1776

-ban tuyen ngon nhan quyen cua phap 1791

29.tac pham ban an che do thuc dan phap xuat ban nam nao o dau?

1925 tai phap

30. trong nguon goc hinh thanh tu tuong ho chi minh nguon goc nao quan trong nhat:

Chu nghia maclenin.

31. khong co gi quy hon doc lap tu do duoc ho chi minh noi trong thoi ki nao:

Thoi ki My mo rong chien tranh leo thang ra mien bac)

32. hcminh da nam ro cot loi linh hon song cua chu ngia maclenin la gi/

-phuong phap lam viec bien chung

33.trong chi thi thanh lap doi viet nam tuyen truyen giai phong quan(22/12/44)nguoi viet :cuoc khang chien cua ta la cuoc khang chien toan dan phai dong vien toan dan vu trang toan dan.

34.2/3/46 quoc hoi khoa mot hop phien dau tienlap tra nhung to chuc bo may va nhung chuc vu chinh thuc cua nha nuoc.ho chi minh duoc bau lam chu tich quoc hoi.

35. de cuong ve phong trao cach mang o cac nuoc thuoc dia va nua thuoc dia duoc thong qua tai dai hoi 6 quoc te cong san(1/9/1928) chi co the thuc hien hoan toan cong cuoc giai phong cac thuoc dia khi giai cap vo san danh thang loi o cac nuoc tu ban tien tien

36.D/n tu tuong HCM

TT HCM la mot he thong quan diem toan dien va sau sac ve nhung van de co ban cua CM VN,la ket qua cua su van dung va phat trien sang tao chu nghia Mac le nin vaoo dieu kien cu the cua nuoc ta.Ke thua va phat trien cac truyen thong tot dep cua dan toc,tiep thu tinh hoa cua nhan loai.

Câu 13 : phân tích quan điểm hồ chí minh về nguyên tắc tổ chức sinh hoat đảng ? áp dụng...

trả lời :gồm 5 nguyên tắc

1.tập trung dân chủ-la nguyên tắc cơ bản nhất xd đảng -to chuc chiến đấu chặt chẽ vua phat huy suc manh moi ca nhan, vua phat huy suc manh cua ca nhung ai tu nguyen gan bo voi nhau trong mot to chuc.

bai tu luanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!