kinh te khai thac thuong vu

713 2 0

Đề cương Kinh Tế Khai Thác Thương Vụ

Câu 1.Trình bày những đặc điểm của sản xuất vận tải

   Vận tải là sự di chuyển về không gian và thời gian của công cụ sản xuất, sản phẩm lao động của con người

  Đặc điểm của sản xuất vận tải

      Đặc điểm lớn nhất của hoạt động vận tải là mang tính phục vụ. Đặc điểm này chỉ rõ vai trò của vận tải trong nền kinh tế quốc dân. Vận tải là hoạt động trong phạm vi rộng trong cả sản xuất và lưu thông, phân phối. Hoạt động vận tải là “mạch máu” của nền kinh tế quốc dân. Hoạt động vận tải không bị ràng buộc bởi yếu tố nào của các ngành sản xuất mà vận tải là cơ sở ràng buộc sự phát triển của các ngành khác. Vận tải là nhân tố trong quy hoạch phân vùng kinh tế cùng với những nhân tõ khác như sự phân bố tài nguyên, nhân lực và quốc phòng. Có thể khẳng định nếu không phát triển vận tải thì không thể phát triển công nghiệp và các ngành kinh tế khác

      Điểm thứ hai của vận tải là tính thống nhất giữa sản xuất và tiêu thụ. Trong vận tải không có đặc tính vật hóa vì kết quả của nó chỉ là sự di chuyển người hay hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Vận tải không thể có sản xuất vào lúc này mà tiêu thụ vào lúc khác, cũng không thể có sản xuất ở đây mà lại tiêu thụ ở chỗ khác và không thể có sản xuất mà têu thụ ít

     Đặc điêm thứ ba của vận tải là hoạt động của vận tải không có sản xuất dự trữ. Trong vận tải do sản xuất và tiêu thụ là đông thời nên không có sản xuất dự trữ. Điều này gây nên hậu quả có tính chất kinh tế cho vận tải là trong sản xuất vận tải nhất thiết phải có dự trữ phương tiện để đáp ứng nhu cầu cho vận tải

   Đặc điểm thứ tư của vận tải là trong vận tải không có hoạt động trung gian giữa sản xuất và tiêu thụ. Trong các lĩnh vực sản xuất khác giữa sản xuất và tiêu thụ có hàng loạt các các hoạt động khác nhau thuộc khâu lưu thông hàng hóa, nhưng trong hoạt động vận tải thì điều này không xảy ra. Chính vì vậy mà đòi hỏi người sản xuất vận tải và người tiêu dùng sản phẩm vận tải cùng hoạt động tổ chức quá trình vận tải  

   Đặc điểm thứ năm của vận tải là hoạt động sản xuất phức tạp bao gồm nhiều bộ phận tạo thành. Ngoài hai khâu chính là vận chuyển và xếp dỡ, vận tải còn có nhiều hoạt động hợp thành khác như giao nhận, bảo quản, đóng gói, cân đo, xuất nhập, đảm bảo an toàn  đại lý, mô giới phục vụ sửa chữa, thuê phương tiện,… Sự phối hợp chặt chẽ giữa vận tải và chủ hàng làm cho số lượng các thao tác ngày càng tăng. Đây cũng là một đặc điểm quan trọng của sản xuất vận tải

Câu 2.Vai trò của vận tải biển đối với nền kinh tế quốc dân

  Vận tải biển là trong những ngành vận tải chính, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vận tải biển là một trong những ngành công nghiệp quốc tế hàng đầu thế giới và được xếp vào loại đứng đầu trong hoạt động kinh tế thế giới 

  Vận tải biển giữ vai trò rất quan trọng và có tác dụng to lớn đối vời nền kinh tế quốc dân của các quốc gia có biển và không có biển. Hệ thống vận tải biển phản ánh trình độ phát triển của một  đất nước. Vận tải biển phục vụ tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội của từng quốc gia, là yếu tố hết sức quan trọng trong lưu thông trao đổi hàng hóa quốc tế

kinh te khai thac thuong vuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!